Jak efektywnie ćwiczyć pamięć?

Jest to jedna z funkcji ludzkiego umysłu, odpowiada za przechowywanie, magazynowanie i odtwarzanie informacji. Nasz mózg jest wyspecjalizowany w zapamiętywanie różnego rodzaju treści, stąd wyróżniamy pamięć wzrokową, słuchową, językową, dotykową, węchową, smakową oraz ruchową. Według innych kryteriów dzielimy ja także na krótkotrwałą, roboczą (tymczasowe przechowywanie informacji, w celu ukończenia danej czynności) oraz długotrwałą.